Ochrana ľudských práv

Člověk v tísni Slovensko, za podpory Visegrad fund, organizuje pre študentov vysokých škôl a mladých ľudí, súťaž  o tvorbu najzaujímavejšieho mediálneho printového príspevku s témou „menšiny Višegradu v roku 2025“(porovnanie súčasnej situácie menšín v jednotlivých krajinách Višegrádu, s víziou ich postavenia v budúcnosti do roku 2015), pričom  tvoriť  sa môže v troch tematických oblastiach: vzdelávanie, bývanie a zamestnanosť.

Môžete si zvoliť svoj vlastný žurnalistický žáner. Príspevok je písaný v anglickom jazyku.

Bude sa súťažiť o najzaujímavejší príspevok po odbornej, originálnej a formálnej stránke.

Víťazi súťaže budú pozvaný na dvoj-dňový Mediálno-vzdelávací workshop do Bratislavy ( Február 2016), spolu s účastníkmi súťaže z krajín V4 ( Maďarská, Poľská a Česká

Čítajte viac...
 

Organizácia Člověk v tísni Slovensko začala od Septembra 2015 realizovať projekt s názvom: Škola pre komunitu!

Projekt si kladie za cieľ motivovať učiteľov a žiakov k väčšej účasti na občianskom živote v komunite a ich lokalite. Konkrétne zameranie nášho projektu by malo byť vybudovanie občianskeho aktivizmu u učiteľov a žiakov.

Budeme organizovať vzdelávacie semináre pre učiteľov a žiakov na tému komunitného aktivizmu a konečný produkt projektu bude verejná komunitná akcia, ktorú spoločne zorganizujú učitelia a žiaci.

 

Projekt je realizovaný za podpory U.S. Embassy Bratislava, Office of Public Affairs.

 

Organizácia Člověk v tísni Slovensko začala od Septembra 2015 realizovať projekt s názvom: Škola pre komunitu!

Projekt si kladie za cieľ motivovať učiteľov a žiakov k väčšej účasti na občianskom živote v komunite a ich lokalite. Konkrétne zameranie nášho projektu by malo byť vybudovanie občianskeho aktivizmu u učiteľov a žiakov.

Budeme organizovať vzdelávacie semináre pre učiteľov a žiakov na tému komunitného aktivizmu a konečný produkt projektu bude verejná komunitná akcia, ktorú spoločne zorganizujú učitelia a žiaci.

 

Projekt je realizovaný za podpory U.S. Embassy Bratislava, Office of Public Affairs.

 

Projekt "Menšiny Višegradu 2025" má za cieľ vzdelávať a zvyšovať kompetencie mladých ľudí v aktuálnej problematike etnických menšín v krajinách Višegradského regiónu. Študenti vysokých škôl budú zapojení do súťaže o tvorbu najzaujímavejšieho mediálneho printového príspevku s témou „menšiny Višegradu v roku 2025“ s dôrazom na víziu ich postavenia v budúcnosti. Účastníci budú súťažiť o najzaujímavejší príspevok po odbornej, originálnej a formálnej stránke v anglickom jazyku. Tí s najlepšími príspevkami budú pozvaní na spoločný mediálno-vzdelávací workshop do Bratislavy. Na konci projektu vznikne magazín o menšinách Višegradu v roku 2025.

 

Partneri projektu:

Čítajte viac...
 

V termíne 20. - 21. februára sa členovia mládežníckych skupín, zapojených do projektu Mládež pre demokratickú spoločnosť stretnú na záverečnom evaluačnom podujatí v Herľanoch.

Budeme sa rozprávať o tom, čo sme v poslednom roku spoločne dokázali, ako sa nám podarilo zmeniť život v jednotlivých obciach a ako sme sa zmenili my sami.

Tí z vás, ktorí s nami v Herľanoch nebudete, nesmúťte! Výsledky nášho rozdumovania sa dozviete z pripravovanej záverečnej publikácie projektu.

 

Čítajte viac... Čítajte viac...

Projekt Mládež pre demokratickú spoločnosť bol podporený sumou 60134,5 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Mládež pre demokratickú spoločnosť je podpora demokratických hodn

 
<< Začiatok < Predošlý 1 2 3 4 Nasledujúca > Koniec >>

Strana 1 z 4

Vyhľadávanie

Efektívne sociálne služby

swskspol

Partneri

 
spinner

O nás

Nezisková organizácia People in Need vznikla pred 19 rokmi ako humanitárna organizácia s cieľom pomáhať ľuďom v krízových oblastiach a podporovať dodržiavanie ľudských práv vo svete. Poskytujeme humanitárnu a rozvojovú pomoc v 18 krajinách. Pracujeme v Českej republike aj na Slovensku.

 

Kontakt

Svoradova 5, 811 04 Bratislava
Sídlo organizácie:
Palešovo nám. 34
053 04 Spišské Podhradie
email: slovensko@clovekvtisni.sk
telefon: (+421) 02/207 194 70

People in Need  |  Slovak Republic