Ochrana ľudských práv

Projekt Jeden svet na školách bude v Moldavsku skrze silné dokumenty vychovávať k ľudským právam.

Hoci dnes o Moldavsku môžeme hovoriť ako pluralitnej demokracii s relatívne silnou pozíciou prezidenta, prechod k plne funkčnej demokracii a jej zodpovedajúcemu administratívnemu systému ešte nie je ukončený. Krajina naďalej bojuje s politickou tradíciou silnej centralizovanej moci, občianskou apatiou, nedôverou k štátnej moci, korupciou, xenofóbiou i nedostatočným rešpektom k ľudským právam.

Aj preto sa Člověk v tísni Slovensko rozhodol organizovať na moldavských školách projekt Jeden svet na školách. „Myslíme si, že v Moldavsku je potrebné podporiť spoločenský dialóg, demokratické hodnoty, rešpekt k ľudským právam i medzikultúrnej tolerancii,“ hovorí Timea Stránska, manažérka projektu.

Ten sa zameriava najmä na mladú generáciu - študentov stredných škôl, no aj ich...

Čítajte viac...
 

Člověk v tísni Slovensko, za podpory Visegrad fund, organizuje pre študentov vysokých škôl a mladých ľudí, súťaž  o tvorbu najzaujímavejšieho mediálneho printového príspevku s témou „menšiny Višegradu v roku 2025“(porovnanie súčasnej situácie menšín v jednotlivých krajinách Višegrádu, s víziou ich postavenia v budúcnosti do roku 2015), pričom  tvoriť  sa môže v troch tematických oblastiach: vzdelávanie, bývanie a zamestnanosť.

Môžete si zvoliť svoj vlastný žurnalistický žáner. Príspevok je písaný v anglickom jazyku.

Bude sa súťažiť o najzaujímavejší príspevok po odbornej, originálnej a formálnej stránke.

Víťazi súťaže budú pozvaný na dvoj-dňový Mediálno-vzdelávací workshop do Bratislavy ( Február 2016), spolu s účastníkmi súťaže z krajín V4 ( Maďarská, Poľská a Česká

Čítajte viac...
 

Organizácia Člověk v tísni Slovensko začala od Septembra 2015 realizovať projekt s názvom: Škola pre komunitu!

Projekt si kladie za cieľ motivovať učiteľov a žiakov k väčšej účasti na občianskom živote v komunite a ich lokalite. Konkrétne zameranie nášho projektu by malo byť vybudovanie občianskeho aktivizmu u učiteľov a žiakov.

Budeme organizovať vzdelávacie semináre pre učiteľov a žiakov na tému komunitného aktivizmu a konečný produkt projektu bude verejná komunitná akcia, ktorú spoločne zorganizujú učitelia a žiaci.

 

Projekt je realizovaný za podpory U.S. Embassy Bratislava, Office of Public Affairs.

 

Organizácia Člověk v tísni Slovensko začala od Septembra 2015 realizovať projekt s názvom: Škola pre komunitu!

Projekt si kladie za cieľ motivovať učiteľov a žiakov k väčšej účasti na občianskom živote v komunite a ich lokalite. Konkrétne zameranie nášho projektu by malo byť vybudovanie občianskeho aktivizmu u učiteľov a žiakov.

Budeme organizovať vzdelávacie semináre pre učiteľov a žiakov na tému komunitného aktivizmu a konečný produkt projektu bude verejná komunitná akcia, ktorú spoločne zorganizujú učitelia a žiaci.

 

Projekt je realizovaný za podpory U.S. Embassy Bratislava, Office of Public Affairs.

 

Projekt "Menšiny Višegradu 2025" má za cieľ vzdelávať a zvyšovať kompetencie mladých ľudí v aktuálnej problematike etnických menšín v krajinách Višegradského regiónu. Študenti vysokých škôl budú zapojení do súťaže o tvorbu najzaujímavejšieho mediálneho printového príspevku s témou „menšiny Višegradu v roku 2025“ s dôrazom na víziu ich postavenia v budúcnosti. Účastníci budú súťažiť o najzaujímavejší príspevok po odbornej, originálnej a formálnej stránke v anglickom jazyku. Tí s najlepšími príspevkami budú pozvaní na spoločný mediálno-vzdelávací workshop do Bratislavy. Na konci projektu vznikne magazín o menšinách Višegradu v roku 2025.

 

Partneri projektu:

Čítajte viac...
 
<< Začiatok < Predošlý 1 2 3 4 Nasledujúca > Koniec >>

Strana 1 z 4

Vyhľadávanie

Efektívne sociálne služby

swskspol

Partneri

 
spinner

O nás

Nezisková organizácia People in Need vznikla pred 19 rokmi ako humanitárna organizácia s cieľom pomáhať ľuďom v krízových oblastiach a podporovať dodržiavanie ľudských práv vo svete. Poskytujeme humanitárnu a rozvojovú pomoc v 18 krajinách. Pracujeme v Českej republike aj na Slovensku.

 

Kontakt

Svoradova 5, 811 04 Bratislava
Sídlo organizácie:
Palešovo nám. 34
053 04 Spišské Podhradie
email: slovensko@clovekvtisni.sk
telefon: (+421) 02/207 194 70

People in Need  |  Slovak Republic